Otvoreno je novo komunalno poduzeće - Ližnjan Brnestra d.o.o.

Objavljeno: 06 Srpanj 2020

Trgovačko društvo LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti osnovano je temeljem Odluke o osnivanju donesenoj na 25. sjednici Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano dana 02. travnja 2020. godine s ciljem osiguranja kvalitetnog obavljanja komunalnih usluga i uz maksimalno poštivanje načela zaštite okoliša te zadovoljavanje potreba naših mještana, kao i sve većeg broja gostiju na našem području.

Djelatnosti trgovačkog društva su slijedeće:
održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
održavanje javnih zelenih površina
održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
održavanje groblja

Naša misija je postići visoke standarde u svim djelatnostima kojima se bavimo, te se sukladno tome razvijamo i planiramo nove programe. Zaštita okoliša, održivi razvoj, društveno odgovorno poslovanje te dobrobit cijele zajednice samo su neke od naših glavnih smjernica u radu.
Prepoznati važnost razvoja i poboljšanja kvalitete života u općini biti će za cilj BRNESTRI kao i daljnji rad na unaprijeđenju svojih usluga i kvalitete pružanja istih trudeći se pritom zadovoljiti potrebe i zahtjeve korisnika usluga, zaposlenika i vlasnika.

O nama

Temeljni podaci
LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Upisana je u registar Trgovačkog suda u Pazinu sa matičnim brojem subjekta upisa  (MBS) 130104100; Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu br. Tt-20/862-2 od 05.05.2020. godine.

PUNI NAZIV: LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
SJEDIŠTE/ADRESA: Krasa 7; 52204 Ližnjan-Lisignano
MATIČNI BROJ: 130104100
EUID: HRSR.130104100
OIB: 03745656677
ŽIRO-RAČUN/IBAN: HR0723400091111070307 Privredna banka Zagreb d.d.
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8130 - Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
PRAVNI OBLIK: društvo sa ograničenom odgovornošću
OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:
Općina Ližnjan-Lisignano, OIB: 06978590361 Ližnjan, Krasa 7; jedini član d.o.o.

NADZORNI ODBOR:
Saša Škrinjar, predsjednik
Roberto Višković, potpredsjednik
Goran Goldin, član
Dalibor Jadreško, član
Branislav Perković, član

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:
Claudio Grbac, direktor, zastupa samostalno I pojedinačno

TEMELJNI KAPITAL: 20.000,00HRK uplaćen u cjelosti

OSNIVAČKI AKT:
Odluka o osnivanju Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano od 08.04.2020. godine

EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI:

 • Održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
 • Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
 • Održavanje javnih zelenih površina
 • Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
 • Održavanje čistoće javnih površina
 • Održavanje nerazvrstanih cesta
 • Tržnice na malo
 • Upravljanje grobljem
 • Održavanje groblja i krematorija
 • Pogrebnička djelatnost
 • Djelatnost uklanjanja reklama i reklamnih panoa
 • Djelatnost održavanja javnih nekomercijalnih kupališta i plaža
 • Djelatnost uređenja naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda
 • Obavljanje dimnjačarskih poslova
 • Održavanje javne rasvjete
 • Djelatnost postavljanja i održavanje signalnih sustava na cestama
 • Premještanje vozila
 • Gospodarenje otpadom
 • Djelatnost zbrinjavanja otpada
 • Djelatnost trgovanja otpadom
 • Djelatnost sakupljanja otpada
 • Djelatnost prijevoza otpada
 • Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • Djelatnost oporabe otpada
 • Djelatnost druge obrade otpada
 • Djelatnost ispitivanja i analize otpada
 • Prijevoz putnika u javnom prometu
 • Poslovanje nekretninama
 • Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
 • Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • Djelatnosti održavanja i upravljanja parkiralištima i garažama
 • Djelatnosti naplate parkiranja
 • Djelatnosti bojanja oznaka na parkiralištima

© 2022 Općina Ližnjan.Sva prava pridržana.