Podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada Ližnjan i Šišan

Objavljeno: 30 Ožujak 2021

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. specifičnog cilja 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) pokrenuo je projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i to: otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada.

Nositelj projekta je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ime 407 jedinica lokalne samouprave koje su iskazale interes i ispunile uvjete za ovaj projekt, između kojih i Općina Ližnjan-Lisignano. Općini je tijekom prosinca 2020. i siječnja 2021. godine isporučeno ukupno 3.040 spremnika volumena 120, 240 I 360 litara za korisnike naselja Ližnjan i Šišan gdje se selektivno prikupljanje otpada obavlja još uvijek putem vrećica kao privremeno rješenje. Zahvaljujući dodjeli spremnika za odvajanje korisnih sirovina, ostvaren je i zadnji preduvjet za uspostavu potrebne infrastrukture za kvalitetno odvajanje otpada u kućanstvima - na kućnom pragu.

U skladu sa planiranim aktivnostima dolaskom posuda (plave i žute) za prikupljanje korisnih sirovina papir-karton, plastika i metal i tetra-pak ambalaža Pula Herculanea d.o.o. kreće sa podjelom svojim korisnicima u Ližnjanu i Šišanu u terminima:
Šišan od 25.03.2021. do 01.04.2021.
Ližnjan od 02.04.2021. do 10.04.2021.

Termini i način odvoza korisnih sirovina se ne mijenjaju, dovoljno je posudu za papir i karton, te plastiku i metal izvaditi ispred kućnog praga na dan odvoza kao i za odvoz komunalnog otpada. Za preuzimanje posuda ne trebate biti na adresi, niti se usluga naplaćuje. Posude možete početi koristiti odmah, nema potrebe stavljati vrećice unutar samih posuda, pogotovo u posudu za papir i karton. Korisnike podsjećamo da staklenu ambalažu mogu kao i do sada odlagati u najlone po postojećem rasporedu odvoza. Isti možete pogledati na stranici „Raspored odvoza otpada“.

Za sve informacije možete kontaktirati Pula Herculanea-u na 052-544-094 od ponedjeljka do subote od 07h do 13h ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

© 2022 Općina Ližnjan.Sva prava pridržana.