MJERA 3.4.2. ULAGANJE U MALU INFRASTRUKTURU U PODRUČJU RIBARSTVA I AKVAKULTURE IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014.-2020. FLAG-a ISTARSKA BATANA

Objavljeno: 14 Rujan 2021

NAZIV PROJEKTA

„Ribarnica Ližnjan“

Ovim projektom ulaže se u novi i stalni lanac opskrbe ribom i ribljim proizvodima za žitelje, posjetitelje i turiste Općine Ližnjan-Lisignano kroz uspostavu male potpuno opremljene montažne ribarnice. Poslovni koncept projekta osmišljen je na način da se lokalnim ribarima omogući prodaja njihovih proizvoda u maloprodajnom objektu – ribarnici kako bi na taj način povećali vlastite prihode, učinkovitost poslovanja, prepoznatljivost proizvoda i FLAG područja i time doprinosili održivom očuvanju okoliša. 

CILJEVI PROJEKTA

Glavni cilj ovog projekta je povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti šireg područja Općine Ližnjan-Lisignano u sektoru ribarstva, akvakulture i povezanih aktivnosti. Naime, projektom se previđa ulaganje u malu infrastrukturu u sektoru ribarstva (ribarnicu) kao jednu od osnovnih preduvjeta za korištenje punog razvojnog potencijala područja kroz poboljšanje lanca opskrbe, razvoj inovativnih kanala prodaje, indirektno očuvanje radnih mjesta te dodavanje vrijednosti proizvodima ribarstva i akvakulture.

Također, projektom će se jačati korištenje prednosti koje se odnose na okoliš i ublažavanje učinaka klimatskih promjena u ribarstvenim i akvakulturnim područjima. Kroz edukacijske aktivnosti promicat će se ribarstvena, akvakulturna i pomorska kulturna baština uključenog područja te će se jačati uloga ribarstvenih zajednica u lokalnom razvoju i upravljanju lokalnim resursima te pomorskim aktivnostima.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Ostvarenjem ciljeva projekta ojačat će se konkurentnost ribarnice, ali će se doprinijeti i konkurentnosti sektora ribarstva i akvakulture na području FLAG-a Istarska Batana, kao i prepoznatljivosti lokalne ribe i ribljih proizvoda. Navedeni ciljevi će doprinijeti ostvarenju mjere 3.4.2. Ulaganje u malu infrastrukturu u području ribarstva i akvakulture, kojom je omogućeno da se razvije i provede ovaj projekt. Pozitivan poslovni efekt projekta na nositelja se dugoročno očekuje kroz izgrađeni brend odnosno izgrađenom suradnjom s ribarima, stanovništvom, turistima i lokalnom zajednicom. Projektom su predviđeni sitni građevinski radovi za pripremu terena za montažu maloprodajnog objekta što uključuje i pripremu priključaka vode, odvoda, struje i dr.  Što se tiče maloprodajnog objekta – ribarnice riječ je o kompletno opremljenom objektu sa svim instalacijama spremnima za uporabu. Objekt uključuje sljedeću opremu: ledomat, spremnik za led, automatski filter za omekšavanje vode, inox stol, slavinu s nožnim pogonom, senzorsku slavinu, sifon, zatvoreni viseći ormar, rashladni ormar, zamrzivač, rashladnu vitrinu za ribu, viseću vagu i stol.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 518.960,00 kn

SVEUKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 514.675,00 kn

BESPOVRATNA POTPORA: 514.675,00 kuna što čini 100% sveukupnih prihvatljivih troškova. Doprinos EU sredstava je 85% (437.473,75 kuna), a Republike Hrvatske 15% (77.201,25 kuna)


© 2022 Općina Ližnjan.Sva prava pridržana.