Čišćenje lokvi za očuvanje prirodnih vrijednosti

Objavljeno: 23 Studeni 2021

U proteklom mjesecu završeni su radovi na uređenju lokve na ulazu u Ušiće Dvore iz smjera Šišana. Ova lokva je jedna od brojnih koje zaposlenici Ližnjan Brnestre d.o.o. planiraju urediti na području Općine Ližnjan-Lisignano. Projekt čišćenja lokvi započeo je u veljači ove godine kada je u Jadreškima uređena lokva Lokvanj, smještena odmah uz polivalentno i dječje igralište “Koršovica”. Obje lokve očišćene su od raznog smeća, a uklonjena je i bujna vegetacija koja je prijetila da u potpunosti zaraste. U Jadreškima je dodatno prilaz lokvi osiguran kamenim blokovima budući se lokva nalazi uz prometnicu.

Na području općine, u ovom projektu će se očistiti oko desetak lokvi, kako bi se sačuvale od propadanja i nastavile biti zanimljivost prostora i nezaobilazni dio tradicije istarskih ruralnih područja. Također, lokve su se pokazale važnima u periodima velikih količina padalina kako bi se voda nakupljala u prirodnim rezervarima.

Lokve koje se planiraju očisti u narednom razdoblju su Laco Muin i Laco San Lorensi u Šišanu, te lokva uz crkvu Blažene djevice Marije u Kostanjici.

U našim selima lokve su u prošlosti imale posebnu važnost za život jer su osiguravale vodu za stanovnike i životinje. Lokve na otvorenom, sa slobodnim pristupom, uglavnom su se koristile za napajanje stoke. Prilikom napajanja, stoka je brstila vegetaciju te time sprječavala da lokve zarastu i postanu neprohodne, a hodajući kroz lokve nabijala je njihovo dno koje je time ostajalo nepropusno za vodu te uspijevalo zadržati vodu i kroz sušna, ljetna razdoblja. S druge strane, lokve s kvalitetnijom vodom ljudi su ograđivali kamenom i ogradama kako bi ostala ona čista za ljudsko korištenje te kako bi se bolje zadržavala.

Projekt čišćenja lokvi osim njihovog uređenja i vraćanja “u život” ima za cilj i spriječavanje odlaganja otpada kao sve veće prijetnje njihovom postojanju. Prilika je i to za neku buduću pješački ili biciklističku stazu koja bi povezala sve lokve na području Općine Ližnjan-Lisignano kao nova ponuda prikazivanja naših očuvanih prirodnih i životnih vrijednosti.

lokva Ušići Dvori1
lokva Ušići Dvori2
lokva Ušići Dvori3


© 2022 Općina Ližnjan.Sva prava pridržana.