Očišćeno divlje odlagalište otpada u Muntiću

Objavljeno: 26 Studeni 2021

Zaposlenici Ližnjan Brnestre d.o.o. su na reakciju mještana tijekom mjeseca studenog očistili divlje odlagalište otpada uz samu prometnicu između nogometnog igrališta Grabri i naselja Muntić. Navedeno odlagalište već je u cijelosti bilo očišćeno u listopadu 2020. godine.

Tijekom ove akcije odvezeno je ukupno 20 m3 glomaznog otpada i 3 m3 miješanog komunalnog otpada. Radi sprječavanja daljnjeg odlaganja, a u suradnji sa Općinom Ližnjan-Lisignano, postaviti će se prometne barijere, oznake zabrane, te videonadzor kako bi se spriječilo dalje devastiranje prirode.

Podsjećamo da korisnici odvoza komunalnog otpada svoj glomazni otpad mogu dovesti u Sabirno dvorište u Šišanu koje je otvoreno svake radne subote od 09 do 13 sati, i to besplatno. Stoga nema potrebe za odlaganjem u prirodi, koju se time zagađuje, a dodatni trošak je sanacija divljih deponija. Upravo zbog toga, važno je pronaći i kazniti počinitelje takvih djela i zločina prema okolišu.

Pozivamo mještane Muntića, ali i svih ostalih naselja na području Općine Ližnjan-Lisignano da nam pomognu promaći počinitelje. Iste mogu prijaviti putem aplikacije Općine Ližnjan-Lisignano “Kontaktirajte komunalnog redara” koju možete pronaći na dnu web stranice www.liznjan.hr

Učinimo zajedno okoliš ugodan za život.


Prije čišćenja11

Prije čišćenja12

Prije čišćenja13

Sakupljanje

Poslije čišćenja1

Poslije čišćenja2


© 2022 Općina Ližnjan.Sva prava pridržana.