Očišćeno divlje odlagalište otpada Montižel

Objavljeno: 21 Prosinac 2021

Tijekom mjeseca prosinca zaposlenici Ližnjan Brnestre d.o.o. očistili su divlje odlagalište otpada uz samu prometnicu Ližnjan-Šišan na predjelu Montižel. Odlagalište se nalazi na samo 200-tinjak metara od Sabirnog dvorišta Šišan. Ovo je peto čišćenje navedenog divljeg odlagališta u zadnje dvije godine, a u cijelosti je bilo očišćeno u veljači ove godine.

Tijekom akcije čišćenja odvezeno je 18 vreća od 300 litara raznog komunalnog otpada te još dio odbačenog građevinskog otpada. Zaposlenici Ližnjan Brnestre d.o.o. postavili su potom i tablu upozorenja.

Podsjećamo da korisnici odvoza komunalnog otpada svoj glomazni otpad mogu dovesti u Sabirno dvorište u Šišanu koji je otvoren svake radne subote od 09 do 13 sati, i to besplatno. Stoga nema potrebe za odlaganjem u prirodi, koju se time zagađuje, a dodatni trošak je sanacija divljih deponija. 

Opetovano pozivamo mještane Općine Ližnjan-Lisignano da nam pomognu promaći počinitelje. Iste mogu prijaviti putem aplikacije Općine Ližnjan-Lisignano “Kontaktirajte komunalnog redara” koju možete pronaći na dnu web stranice www.liznjan.hr .

Zajedno u borbi za ljepši i čišći okoliš!

1

2

3

4

5


© 2022 Općina Ližnjan.Sva prava pridržana.