Očišćene lokve Kostanjica i Laco Muin

Objavljeno: 08 Veljača 2022

Sa novom 2022. godinom zaposlenici Ližnjan Brnestra-e d.o.o. nastavili su sa uređenjem lokvi na području Općine Ližnjan-Lisignano.

Započeli smo sa lokvom Kostanjica oko koje je uklonjena bujna vegetacija koja je otkrila i malo mulo uz samo lokvu. Uređena su drveća, pograbljano i pokošeno. Ovo je zasigurno jedna od najljepših lokvi u našoj Općini i jedna od onih u kojoj još uvijek ima vode. Draž joj daje sama crkva Blažene Djevice Marije tik uz lokvu.

Kostanjevica (tal. Castagna) je napušteno srednjovjekovno selo kraj Valture, jedno od najvažnijih između XII i XVI stoljeća. Spominje se u pisanim vrelima u posjedu ravenskog nadbiskupa kao Vicus Castaneus od 1150. godine. Mletački inžinjer Zuan Antonio dell'Oca na svojoj mapi Puljštine bilježi da Kostanjica ima pet lokvi, četiri šume, dva izvora, te po jedan bunar, preseku i proštinu. Selo je napušteno oko 1585. godine zbog posljedica demografskog kolapsa koji je tada zahvatio cijelu Puljštinu. Danas je sačuvana samo crkva Blažene Djevice Marije iz XVI stoljeća, jednobrodna građevina s polukružnom apsidom i preslicom na pročelju. Ona pripada župi Muntić, kojoj je pripojena prije osnutka Valture, jer su se preživjeli stanovnici Kostanjice upravo ondje preselili. Na pročelju crkve je ugrađen ulomak gotičkog natpisa iz 1300. godine. Prema nekim autorima, crkva je prvobitno bila posvećena sv. Germanu, ranokršćanskom pulskom mučeniku, no to nije potvrđeno u izvorima. Crkvica sv. Gala, koja je bila smještena pokraj groblja i spominje se 1472., više ne postoji.

U Šišanu je potom očišćena lokva Laco Muin tik uz Plekote i Tradifato. Ovo je najznačajnija lokva sjevernog dijela Šišana korištena za napajanje stoke do kasnih devedesetih godina prošlog stoljeća. Nažalost, zbog pomanjkanja stoke koja gazi dno lokve i time stvara nepropusni sloj, trenutno u lokvi nema vode, ali zna je biti za jakih kiša. Ova lokva je predstavljala problem da postane divlje odlagalište odbačenog smeća. Upravo stoga, osim čišćenja raslinja, zaposlenici Ližnjan Brnestre očistili su i pozamašnu količinu smeća. Zahvaljujemo i stanovnicima Šišana koji su nam uskočili u pomoć sa svojim traktor-malčerima i time nam olakšali čišćenje.

Projekt čišćenja lokvi nastavljamo i u narednom razdoblju 2022. godine. Planiramo tako urediti lokvu Laco San Lorensi u Šišanu, te lokvu Lakomuntižeja u Ližnjanu.

Kostanjica1

Kostanjica2

Kostanjica3

Laco Muin1

Laco Muin2


© 2022 Općina Ližnjan.Sva prava pridržana.