RECIKLAŽNA DVORIŠTA

Gdje i kako odložiti neselektivni i građevinski otpad

Neselektivni otpad može se zbrinuti putem reciklažnih dvorišta kojima upravlja Pula Herculanea d.o.o.

Na linku Grada Pule http://plus.razvrstaj.me/hr/1/pula/ možete provjeriti podatke o selektiranju pojedinih vrsta otpada za koje ne znate kako odlagati. Sve novosti vezano za selektiranje i postupanje s otpadom možete pronaći na www.herculanea.hr ili zatražiti informacije na broj telefona 052/638-401.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE VALMADE

Adresa: Pula,Valmade 38
Radno vrijeme:          
Ponedjeljak - subota 8:00 - 18:00 h
Pauza: 10:00 - 10:30 h i 16:00 - 16:30 h
Nedjeljom i praznikom zatvoreno.
Telefon: 052/633-387
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE MARČANA

Adresa: Marčana bb, Marčana
Radno vrijeme:          
Utorak 8:00-13:00 h
Četvrtak 11:00-16:40 h
Subota 8:00-18:00 h
Telefon: 091/612 8284

RECIKLAŽNO DVORIŠTE FAŽANA

Adresa: Galižanska cesta bb, Fažana
Radno vrijeme:
Ponedjeljak 8:00-13:00 h
Srijeda 11:00-16:40 h
Petak 8:00-13:00 h
Subota 8:00-18:00 h
Telefon: 099/343 9528

GRAĐEVINSKI OTPAD

Manje količine građevnog otpada iz kućanstva (cigle, crijepovi, pločice, šuta, knauf itd.) koji nastaje održavanjem i manjim popravcima mogu se predavati u gore navedenim reciklažnim dvorištima u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci. Isti mora biti odložen u odgovarajuće vreće.

Veće količine građevnog otpada iz kućanstva predaju se u reciklažnom dvorištu za građevni otpad kojim upravlja CESTA d.o.o. Pula na lokaciji "Vidrijan-Tivoli".


RECIKLAŽNO DVORIŠTE VIDRIJAN-TIVOLI

Radno vrijeme: Ponedjeljak -Petak 8:00 - 15:00 h, subota: 08:00 - 13:00 h, nedjeljom i praznikom zatvoreno.
Telefon: 052/534-821

Vrste otpada koje se prihvaćaju

Ključni brojVrsta otpada
17 01 01

Beton

17 01 02

Opeka

17 01 03

Crijep/pločice i keramika

17 01 07

Mješavina betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06

17 03 02

Mješavine bitumena koje nisu navedene po 17 03 01

17 05 04

Zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03

17 05 06

Iskopana zemlja koja nije navedena pod 17 05 05

17 05 08

Šljunak koji nije naveden pod 17 05 07

17 08 02

Građevinski materijal na bazi gipsa koji nije naveden pod 17 08 01

17 09 04

Miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden po 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03


Ližnjan Brnestra d.o.o.

© Ližnjan Brnestra d.o.o. Sva prava pridržana.